POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
Žrtava fašizma 3, 51 000 Rijeka, tel.: +385 51 430 333

Granični prijelazi PU primorsko-goranske

Granica Republike Hrvatske:

 
Područje državne granice, koju nadzire granična policija Policijske uprave primorsko-goranske Rijeka, je državna granica sa Republikom Slovenijom u dužini od 185,5 km, granična crta na moru u dužini od 25,5 NM te državna granica na zračnoj luci Rijeka i zračnom pristaništu Mali Lošinj. Granična crta proteže se duž gradova: Čabar, Delnice i Vrbovsko te općina: Matulji, Klana i Brod Moravice.
 
Specijalizirane policijske postaje koje obavljaju poslove granične policije su:
Postaja granične policije Rupa - čije područje obuhvaća 51 km državne granice sa Republikom Slovenijom, Postaja pomorske policije Rijeka - koja obuhvaća granicu na moru od 25,5 NM, Postaja aerodromske policije Rijeka - zračni granični prijelaz, a mješovite policijske postaje kao što su Policijska postaja Delnice (50,5 km), Policijska postaja Čabar (58 km) i Policijska postaja Vrbovsko (26 km), uz temeljne poslove policije obavljaju i poslove iz područja granične, te mješovita Policijska postaja Mali Lošinj - koja uz temeljne poslove obavlja i poslove pomorske te aerodromske policije. 
 

Granični prijelazi:

 
 • Stalni međunarodni granični cestovni prijelaz I. kategorije Rupa, telefon: 051/732 202, 051/439 350 
 • Stalni međunarodni granični cestovni prijelaz I. kategorije Pasjak, telefon: 051/732 202, 051/439 350 
 • Stalni međunarodni granični željeznički prijelaz I. kategorije Šapjane, telefon: 051/732 202, 051/439 350
 • Granični prijelaz za pogranični promet Lipa, telefon: 051/732 089
 
Postaja pomorske policije Rijeka :                 
 • Stalni međunarodni granični pomorski prijelaz I. kategorije Rijeka, telefon: 051/337 325
 
 • Stalni međunarodni granični zračni prijelaz I. kategorije Rijeka (Omišalj – Krk), telefon: 051/842 231
 
 • Stalni međunarodni granični cestovni prijelaz II. kategorije Brod na Kupi, telefon: 051/837 227          
                                                          
 • Stalni međunarodni granični cestovni prijelaz II. kategorije Prezid, telefon: 051/822 274
 • Granični prijelaz za pogranični promet Čabar, telefon: 051/821 221
 • Granični prijelaz za pogranični promet Prezid I, telefon: 051/822 050
 • Granični prijelaz za pogranični promet Zamost, telefon: 051/825 175            
 
 • Granični prijelaz za pogranični promet Blaževci, telefon: 051/871 111
                                                                                             
 • Stalni međunarodni granični pomorski prijelaz I. kategorije Mali Lošinj, telefon: 051/231 761
 • Stalni međunarodni granični zračni prijelaz II. kategorije Mali Lošinj, telefon: 051/231 762