POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Trg Republike 1, 52 100 Pula, tel.: +385 52 532 111

O nama

Korisni linkovi:
 O nama

Načelnik PU: Alen Klabot, dipl.krim.
Adresa:  Trg Republike 1, Pula
Telefon:  052/532 111
e-mail:    istarska@policija.hr

Osoba zadužena za odnose s javnošću: Nataša Vitasović
Telefon :   052/532 057; 052/532 066
Telefaks:  052/532 060
e-mail:     nvitasovic2@mup.hr
 

U skladu sa Zakonom o policiji, policijska uprava na području za koje je osnovana prati i analizira stanje sigurnosti te pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kriminaliteta. Organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad policijskih postaja. Izravno sudjeluje pri obavljanju složenijih poslova iz djelokruga rada policijske postaje te obavlja i provodi utvrđene mjere u graničnoj kontroli i osiguranju državne granice. Zatim, poduzima mjere radi zaštite određenih osoba i objekata te obavlja druge poslove utvrđene posebnim propisima. Radom policijske uprave pravlja načelnik uprave.

Nadležnost Policijske uprave istarske:

  • nadležnost nad gradovima: Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj, Umag i Vodnjan
  • nadležnost nad općinama: Bale, Barban, Brtonigla, Cerovlje, Fažana, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Karojba, Kaštelir - Labinci, Kršan, Lanišće, Ližnjan, Lupoglav, Marčana, Medulin, Motovun, Oprtalj, Pićan, Raša, Sveta Nedelja, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar i Žminj

 

Karta gradova i općina Istarske županije

 
U Policijskoj upravi istarskoj djeluju: