POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Trg Republike 1, 52 100 Pula, tel.: +385 52 532 111
istarska uprava > O nama > Ured načelnika

Ured načelnika

Korisni linkovi:

 U Uredu načelnika Policijske uprave obavljaju se poslovi zakonitosti postupanja, poslovi prevencije te analitički poslovi i poslovi odnosa s javnošću. Uredom načelnika upravlja zamjenik/ca načelnika policijske uprave. 

Odjel za zakonitost postupanja se bavi obradom predstavki i pritužbi građana te obradom predmeta u slučajevima teže i lakše povrede službene dužnosti policijskih i državnih službenika. Radom Odjela upravlja voditelj/ica.
 
Odjel za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada policijske uprave te ustrojstvenih jedinica policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području PU i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica. Obavlja poslove prikupljanja i obrade statističkih podataka te izrade izvješća i analiza. Odjel ostvaruje kontakate s predstavnicima medija  te obavlja poslove informiranja javnosti o događajima iz djelokruga rada policijske uprave. Priprema odgovore na upite građana te obavlja protokolarne i ostale poslove vezane za odnose policije i javnosti. Radom Odjela upravlja voditelj/ica.
 
Odjel prevencije prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije, pri čemu surađuje s tijelima lokalne i područne samouprave, organizacijama, ustanovama, građanskim udrugama i drugim tijelima. Predlaže mjere i aktivnosti preventivnog karaktera, savjetuje građane o važnosti prevencije u sigurnosti te informira policijske službenike o važnosti prevencije te ih potiče na preventivno djelovanje. Radom Odjela upravlja voditelj/ica.  
 
 

Osobe zadužene za odnose s javnošću: 

Nataša Vitasović  - glasnogovornica policijske uprave

e-mail: nvitasovic2@mup.hr

telefon: 052/532 057; 052/532 066

faks: 052/532 060; 052/532 050

 

Nataša Rogić Jukopila - policijska službenica za odnose s javnošću 

e-mail:  nrogic@mup.hr

telefon: 052/532 058; 052/532 066

 

Suzana Sokač - policijska službenica za odnose s javnošću

e-mail:  ssokac@mup.hr

telefon: 052/532 052; 052/532 066
              

Redovne konferencije za novinare održavaju se ponedjeljkom, s početkom u 11 sati, u zgradi Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1. Od ponedjeljka do petka,  8  do 16 sati, predstavnici medija mogu telefonom, putem faksa ili elektroničkom poštom postaviti upite vezane za događaje ili poslove u nadležnosti policije.