POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Trg Republike 1, 52 100 Pula, tel.: +385 52 532 111
istarska uprava > O nama > Sektor kriminalističke policije

Sektor kriminalističke policije

Prati i analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave. Nadzire provođenje kriminalističkih obrada u policijskim postajama te pruža stručnu i tehničku pomoć policijskim postajama s ciljem otkrivanja počinitelja, njihovog prijavljivanja i privođenja nadležnim pravosudnim tijelima. Provodi kriminalističke obrade složenijih oblika počinjenja kaznenih djela. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području policijske uprave, na planu prevencije i nadzora kriminaliteta.

Radom Sektora upravlja načelnik/ca.