POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Trg Republike 1, 52 100 Pula, tel.: +385 52 532 111
istarska uprava > O nama > Sektor upravnih i inspekcijskih poslova

Sektor upravnih i inspekcijskih poslova

Korisni linkovi:
Sektor upravnih i inspekcijskih poslova

 

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, te rješava zahtjeve građana u svezi s oružjem, kao i postupke u svezi statusnih pitanja stranaca. Obavlja nadzore i postupke u svezi sa zaštitom od požara, eksplozivnim tvarima, zapaljivim tekućinama i plinovima te zaštitarskom i detektivskom djelatnošću.

Radom Sektora upravlja načelnik/ca.