POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Trg Republike 1, 52 100 Pula, tel.: +385 52 532 111

Upravni poslovi- informacije po postajamaUpravni poslovi – sjedište PU

 • Nadležnost nad gradovima: Pula i Vodnjan
 • Nadležnost nad općinama Medulin, Ližnjan, Marčana, Fažana, Barban i Svetvinčenat

 

Upravni poslovi Policijske postaje Buje-Buie 

 • Nadležnost nad gradovima : Buje
 • Nadležnost nad općinama   : Grožnjan, Oprtalj
 
 • Nadležnost nad gradovima : Buzet
 • Nadležnost nad općinama   : Lanišće
 
 • Nadležnost nad gradovima : Labin
 • Nadležnost nad općinama   : Sv. Nedelja, Raša, Kršan i Pićan
 
 • Nadležnost nad gradovima : Pazin
 • Nadležnost nad općinama   : Gračišće, Sveti Petar u Šumi, Cerovlje, Lupoglav, Motovun, Karojba i Tinjan
 
 • Nadležnost nad gradovima : Poreč
 • Nadležnost nad općinama   : Funtana, Kaštelir–Labinci, Sveti Lovreč, Tar–Vabriga, Višnjan, Vižinada, Vrsar
 
 • Nadležnost nad gradovima : Rovinj
 • Nadležnost nad općinama   : Kanfanar, Bale i Žminj
 
 • Nadležnost nad gradovima : Umag, Novigrad
 • Nadležnost nad općinama   : Brtonigla
 
 
 

Upravni poslovi - sjedište PU,  Trg Republike 1, Pula

Uredovno vrijeme za građane:
 

         8,30 do 15 sati  (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak)
         9 do17 sati  (utorkom), osim poslova stranaca i državljanstva od 8,30 do 15 sati 

 

Prijavništvo i osobne isprave 

Šalteri br. 1 i 2- prijava/odjava prebivališta/boravišta i izdavanje osobnih iskaznica

Šalter br. 6 - predaja zahtjeva za izradu osobnih iskaznica

Šalter prilagođen invalidnim osobama/preuzimanje izrađenih osobnih iskaznica

Šalter br. 5 -predaja zahtjeva za  izdavanje putovnica i preuzimanje izrađenih putovnica

Soba br. 4/2 – prijava javnog okupljanja

Pripadnici Talijanske nacionalne manjine navedene poslove obavljaju na šalteru broj 6., a osobe s invaliditetom na šalteru prilagođenom invalidnim osobama

Telefonski brojevi:

052/532 591   voditelj/ica
052/532 590   prijavništvo, osobne iskaznice
052/532 592   putne isprave
 

Prometne isprave i poslovi oružja

Telefon: 052/532 580  voditelj/ica  
 

Prometne isprave

Šalteri br.2– registracija vozila
Šalter br. 4– vozači/vozačke dozvole
 
Telefonski brojevi:
052/532 581; 532 585 
 

Poslovi oružja

Soba broj 4/1
Telefon: 052/532 589 
 

Državljanstvo, statusna pitanja stranaca i azil

Šalteri broj 3. – statusna pitanja stranaca
Soba broj 4/2 – poslovi državljanstva
 
Telefonski brojevi:
052/532 582   voditelj/ica  
052/532 595; 532 596; 532 597; 532 599
052/532 599  državljanstvo
  

Inspektorat unutarnjih poslova – sjedište PU, Trg Republike 1, Pula

Uredovno vrijeme za građane:
radnim danom od  8,30 do 15 sati 
 

Telefonski brojevi:

055/532 415   voditelj Inspektorata unutarnjih poslova
052/532 565   telefaks     

Inspekcija zaštite od požara i eksploziva

Telefonski brojevi:
052/532 417; 532 586; 532 413 inspektori


Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova

Telefonski brojevi:      

052/532 588  voditelj/ica inspekcije

052/532 576  inspektori

Pisarnica

Prijamni ured - soba 1 
 
Uredovno vrijeme za građane:
radnim danom od  8,30 do 15 sati 
 

Telefonski brojevi:  
052/532 566   voditelj/ica Pisarnice
052/532 583; 532 584

 

Upravni poslovi Policijske postaje Buje - Buie, Nikole Tesle 6, Buje

Uredovno vrijeme za građane:

 8,30 do 15 sati (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak)
 9.00 - 17 sati (utorkom)

          

Telefonski brojevi:
 052/538 933   voditelj/ica  
 052/538 950   prijavništvo, osobne iskaznice, putne isprave
 052/538 951   stranci, državljanstvo, oružje
 052/538 952   prometne isprave (registracija vozila, vozači/vozačkedozvole)

 

Upravni poslovi Policijske postaje Buzet - 2. istarske brigade 13, Buzet 

 Uredovno vrijeme za građane:
 

     8,30 do 15 sati (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak)
    9.00 - 17 sati (utorkom)

 
Telefonski brojevi:

052/533 352   putne isprave i stranci
052/533 351   prijavništvo, osobne iskaznice, vozači/vozačke dozvole
052/533 350   prometne isprave (registracija vozila), oružje i državljanstvo

 

Upravni poslovi Policijske postaje Labin - Istarska 1, Labin

Uredovno vrijeme za građane:

8,30 do 15 sati  (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak)
9.00 - 17 sati (utorkom)

          

Telefonski brojevi:
052/538 433   voditelj/ica  
052/538 451   prijavništvo i osobne iskaznice
052/538 452   stranci i putovnice
052/538 453   prometne isprave (registracija vozila)
052/538 454   oružje i prometne isprave(vozači/vozačke dozvole)
052/538 433   državljanstvo

  

Upravni poslovi Policijske postaje Pazin - Muntriljska 2, Pazin

Uredovno vrijeme za građane:

 8,30 do 15 sati sati  (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak)
 9 do 17 sati (utorkom)
 

Telefonski brojevi:
 
 052/538 134   prijavništvo i osobne isprave, državljanstvo, stranci 

 052/538 162   oružje i prometne isprave (vozači/vozačke dozvole)
 052/538 135   prometne isprave (registracija vozila)

  

 Upravni poslovi Policijske postaje Poreč-Parenzo - Gimnastička 2, Poreč

Uredovno vrijeme za građane: 

        8,30 do 15 sati (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak)
        9 do 17 sati (utorkom) 
 

Telefonski brojevi:
  
 052/533 071; 533 077  stranci
 052/533 078   putne isprave
 052/533 075   prometne isprave (registracija vozila, vozači/vozačke dozvole)
 052/533 076   prijavništvo i osobne iskaznice
 052/533 073   državljanstvo i oružje

Upravni poslovi Policijske postaje Rovinj - Rovigno, Istarska 13, Rovinj

  Uredovno vrijeme za građane:
 
          8,30 do 15 sati  (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak)
          9 - 17 sati (utorkom)
 

 
 Telefonski brojevi:
 052/538 226   voditelj/ica  
 052/538 225   stranci i putne isprave
 052/538 226   državljanstvo i oružje 
 052/538 221   prometne isprave (registracija vozila)
 052/538 223   prometne isprave (vozači/vozačke dozvole)
 052/538 233   prijavništvo i osobne iskaznice 

 

Upravni poslovi Policijske postaje Umag - Umago, Jadranska 11, Umag

Uredovno vrijeme za građane

       
        8,30 do 15 sati (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak)
        9 do 17 sati (utorkom) 


 Telefonski brojevi:
 

 052/533 421   stranci i državljanstvo
 052/533 423   oružje i putne isprave 

 052/533 422   prometne isprave (registracija vozila, vozači/vozačke dozvole)
 052/533 424   prijavništvo i osobne iskaznice

 

Ured Novigrad, uredovno radno vrijeme za građane (prijavništvo i osobne isprave)

          UTORAK: 14,00-16,00 sati
          ČETVRTAK: 09,00 - 11,00 sati