POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Trg Republike 1, 52 100 Pula, tel.: +385 52 532 111
istarska uprava > Policijske postaje > Policijska postaja Pula-Pola

Policijska postaja Pula-Pola

Policijska postaja Pula-Pola

Adresa: Trg Republike 1, Pula

Poštanski broj: 52100

Telefon: 052/532 629
Telefaks: 052/532 303
e-mail : pp.pula@mup.hr

Načelnik policijske postaje - Vjekoslav Vukšić


Nadležnost nad gradovima : Pula, Vodnjan
Nadležnost nad općinama : Medulin, Ližnjan, Marčana, Fažana, Barban i Svetvinčenat

Područje policijske postaje Pula-Pola prostire se na površini od 558 km2, a obuhvaća područje gradova Pula i Vodnjan te općina Medulin, Ližnjan, Marčana, Fažana, Barban i Svetvinčenat, odnosno južni dio istarskog poluotoka. Prema popisu stanovništva  iz 2011. godine,  na području  gradova Pule i Vodnjana te općina Medulin, Ližnjan, Marčana, Barban, Svetvinčenat i Fažana obitava 87 100 stanovnika.

Policijska postaja Pula-Pola je ustrojstvena jedinica prve kategorije, a na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove temeljne i kriminalističke policije, kao i poslove nadzora zakonitosti kretanja i boravka stranaca i nezakonitih migracija.

Područje Policijske postaje Pula-Pola podijeljeno je na pet područnih sektora, pet ophodnih i 14 kontaktnih rajona.

Radom policijske postaje upravlja načelnik/ca.