POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Trg Republike 1, 52 100 Pula, tel.: +385 52 532 111
istarska uprava > Policijske postaje > Policijska postaja Rovinj-Rovigno

Policijska postaja Rovinj-Rovigno

Policijska postaja Rovinj-Rovigno

Adresa: Istarska 13, Rovinj
Poštanski broj: 52210

Telefon: 052/538 239
Telefaks: 052/538 202
e-mail : pp.rovinj@mup.hr

Načelnik policijske postaje - Branko Ivan Bestulić

 

Nadležnost nad gradovima : Rovinj
Nadležnost nad općinama : Kanfanar, Bale i Žminj

Područje policijske postaje Rovinj-Rovigno prostire se na površini od 300 km2, a obuhvaća područje grada Rovinj i općina Kanfanar, Bale i Žminj, odnosno jugozapadni dio istarskog poluotoka. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, na području grada Rovina  i općina Kanfanar, Bale i Žminj obitava 20 504 stanovnika.

Policijska postaja Rovinj-Rovigno, kao mješovita policijska postaja druge kategorije, na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove temeljne, prometne, granične  i kriminalističke policije te upravne poslove (prijave promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva i dr.).

Područje policijske postaje Rovinj-Rovigno  podijeljeno je na dva područna sektora, četiri ophodna rajona i pet kontaktnih rajona, a na postajnom području se nalazi jedan stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Rovinj.

 Radom policijske postaje upravlja načelnik/ca.