POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Trg Republike 1, 52 100 Pula, tel.: +385 52 532 111
istarska uprava > Policijske postaje > Postaja pomorske policije Pula-Pola

Postaja pomorske policije Pula-Pola

Postaja pomorske policije Pula-Pola

Adresa: Tršćanska 36, Pula
Poštanski broj: 52100

Telefon: 052/538 839
Telefaks: 052/538 808

 
Načelnik PP - Damir Vitasović
 
 
Postaja pomorske policije Pula-Pola je specijalizirana policijska postaja treće kategorije sa sjedištem u Puli – Poli. Nadležna je za obavljanje poslova zaštite i osiguranja dijela državne granice na moru u dužini od 89 nautičkih milja, u skladu sa standardima EU te kontrolu teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda na akvatoriju Istarske županije, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućem stalnom graničnom prijelazu za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Pula, koji se nalazi u luci Pula na Riječkom gatu.
Postaja pomorske policije Pula-Pola trenutno raspolaže s jednim brodom i sedam brodica koje su sa stalnim posadama raspoređene u lukama duž istarske obale (Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Bršica), odnosno prema analizi rizika.
 
Radom policijske postaje upravlja načelnik/ca.