POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Trg Republike 1, 52 100 Pula, tel.: +385 52 532 111
istarska uprava > Policijske postaje > Postaja aerodromske policije Pula

Postaja aerodromske policije Pula

Postaja aerodromske policije Pula

Adresa: Valtursko polje 210, Pula
Poštanski broj: 52100

Telefon: 052/533 239
Telefaks: 052/533 220
E-mail: pap.pula@mup.hr

Načelnik PAP - Domagoj Fabijančić


Postaja aerodromske policije Pula nalazi se u sklopu Zračne luke Pula, na udaljenosti od sedam kilometara od centra grada Pule.

Ustrojena je kao specijalizirana policijska postaja treće kategorije za obavljanje poslova aerodromske policije na području Zračne luke Pula, koja u svom sastavu obavlja i poslove u sklopu stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Pula. Osnovna zadaća postaje aerodromske policije je provedba zadaća iz domene sigurnosti zračnog prometa, kao i poslovi kontrole prelaska državne granice, uz obavljanje svih ostalih poslova iz djelokruga rada policije.
 
Radom policijske postaje upravlja načelnik/ca.