POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Trg Republike 1, 52 100 Pula, tel.: +385 52 532 111

Javna nabava

Javna nabava

Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016).

Temeljem članka 80. stavka 1. i 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016.), obavještavano da načelnik i zamjenik načelnika te predstavnici naručitelja policijske uprave nisu u sukobu interesa niti sa jednim gospodarskim subjektom.