POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Trg Republike 1, 52 100 Pula, tel.: +385 52 532 111
istarska uprava > Dokumenti > Prijava javnog okupljanja

Prijava javnog okupljanja

Obrazac prijave javnog okupljanja

Zaprimanje prijava za javna okupljanja na području PU istarske obavlja se svakog dana u operativnim dežurstvima teritorijalno nadležnih policijskih postaja, prema mjestu održavanja javnog okupljanja. Uz prijavu javnog okupljanja potrebno je platiti pristojbu za Opće pristojbe po Tarifnom broju 1. koja iznosi 20,00 kuna državnih biljega. Od plaćanja pristojbe, sukladno članku 6. Zakona o upravnim pristojbama, oslobođeni su:

1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihova tijela

2. ustanove iz oblasti predškolskog uzrasta, prosvjete, znanosti, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti

3. invalidske i slične organizacije u obavljanju svoje djelatnosti

4. građani čiji dohodak, uključujući i dohodak supružnika, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o čemu se daje pisani iskaz

5. invalidi domovinskog rata

6. supružnici i djeca branitelja poginulih, zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu

7. prognanici i izbjeglice

8. strani državljani za odobrenje za privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, koji kao hrvatski stipendisti dolaze u Republiku Hrvatsku radi školovanja i usavršavanja

9. stranci koji imaju status žrtve trgovanja ljudima i maloljetnici koji su napušteni ili su žrtve organiziranog kriminala ili su iz drugih razloga ostali bez roditeljske zaštite, skrbništva ili bez pratnje.

 

Upute za organizatore javnih okupljanja

Izvadak iz Zakona o javnom okupljanju (NN br. 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12)

 

Prijava okupljanja

 • prijavu okupljanja dužna je osobno izvršiti odgovorna osoba organizatora ili njegov ovlašteni zastupnik
 • javna okupljanja prijavljuju se najkasnije 7 (sedam) dana prije početka okupljanja
 • I Z N I M N O: mirno okupljanje - javni prosvjed prijavljuje se najkasnije 5 (pet) dana prije početka, a iznimno iz osobito opravdanih razloga, prijava se može podnijeti najkasnije 48 sati prije početka okupljanja
 • organizator okupljanja športske, kulturne, zabavne i sl. naravi dužan je sudjelovati u snošenju troškova osiguranja policije (o snošenju troškova sklapa se ugovor najkasnije 48 sati prije početka okupljanja

 

Organizator

 • organizator je pravna osoba ili pojedinac, koji u skladu s odredbama Zakona o javnom okupljanju priprema, ustrojava i nadzire održavanje okupljanja
 • kada okupljanje organizira pravna osoba, skupina građana ili pravnih osoba, dužni su odrediti svog zastupnika - odgovornu osobu

 

Dužnost odgovorne osobe i voditelja okupljanja

 • osigurati red i mir na okupljanju
 • osigurati dovoljan broj redara, a redarske poslove može povjeriti trgovačkom društvu registriranom za obavljanje zaštitarske djelatnosti
 • omogućiti prolazak vozilima policije, hitne pomoći, vatrogasnim vozilima i vozilu suca istrage
 • poduzeti sve potrebne mjere da sudionici okupljanja na budu naoružani i ne čine štetu - sudionicima okupljanja zabranjeno je nositi oružje i predmete pogodne za nanošenje ozljeda te alkoholna pića  te im je zabranjeno nošenje odore, dijelova odore, oznake i druga obilježja kojima se poziva ili potiče na nasilje, nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti
 • prekinuti okupljanje ako nastupi opasnost od nereda i nasilja

 

Redar i dužnost redara

 • redar je od organizatora određena osoba koja obavlja poslove održavanja reda i mira
 • redar je dužan nositi vidljivu oznaku s natpisom "REDAR"
 • redar ne smije nositi oružje niti predmete pogodne za nanošenje ozljeda
 • redar je dužan štititi sudionike i imovinu na prostoru okupljanja
 • redar je dužan zadržati i odmah predati policiji sudionika okupljanja, kao i osobu koja se kreće prema mjestu okupljanja, a koja posjeduje oružje ili predmete pogodne za nanošenje ozljeda
 • redar ima pravo: pregledati osobu koja ulazi na prostor okupljanja, privremeno oduzeti predmete pogodne za nanošenje ozljeda, zabraniti ulazak osobama u stanju opijenosti ili osobama za koje prosudi da bi mogle remetiti red i mir, zadržati i odmah predati policiji osobu koja remeti red i mir, usmjeravati kretanje sudionika okupljanja.